In Rome waren we in Metropoliz. In een oude salamifabriek leven 200 vluchtelingen en uitgestotenen samen met 400 kunstwerken gedoneerd en gemaakt door hedendaagse topkunstenaars. Museum en opvang tegelijk. Inspirerend!!!