In Manilla worden voorbereidingen getroffen in samenwerking met Team Asia voor de lecture performance van Lucas De Man. We spelen op 15 maart op UP campus Diliman (in Manilla) en op 18 maart op UP campus Cebu (in Cebu).