Visionairen

We leven in een spannende en inspirerende tijd waar een verschuiving te zien is van een hiërarchische top-down naar een sociale bottom-up samenleving. Deze transitie is een voedingsbron voor sociaal creatieve denkers en makers. Zij zien kansen om nieuwe ideeën en manieren van samen-leven een plek te geven.

Lucas De Man gaat in gesprek met de huidige generatie sociaal creatieve denkers en makers. In zijn reis door Europa ontmoet hij in 17 steden in 8 landen deze innovatieve en inspirerende personen. Europa, een werelddeel waarin de rol van het vrije individu en het vrije denken cruciaal is. Om inzichten te verkrijgen gaat hij in gesprek met experts, denkers en makers. Deze personen staan hieronder vermeldt: