Lieven De Cauter

Lieven De Cauter is hoogleraar cultuurfilosofie aan verschillende scholen en universiteiten. Daarnaast is hij politiek activist, wat zich uit in artikelen.

Hij werkt bij het Leuvense departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening en doceert aan de Willem de Kooning Academie Rotterdam en het Berlage instituut. Daarnaast is hij politiek activist, wat zich uit in artikelen en bijvoorbeeld het oprichten van het Platform voor Vrije Meningsuiting.

fotograaf: Bart Dewaele

Travelblogs