Paris Legakis

Paris Legakis is een interdisciplinaire kunstenaar. Hij maakt voornamelijk kunst in de publieke ruimte en performance kunst. Momenteel reist hij de wereld rond om onderzoek te doen naar thema’s zoals ‘sociale grenzen’ en ‘theatraliteit in het leven’, waarna hij deze thema’s in zijn kunst verwerkt. Zijn hoofddoel is om in te breken in het dagelijkse leven van mensen.

Travelblogs